Konrad Topolski | Treningi personalne, konsultacje, mentoring

Funkcje kognitywne

Zapisz się, aby być na bieżąco!

Uzupełnienie powyższego pola stanowi zgodę na otrzymywanie od Konrada Topolskiego z siedzibą w Warszawie newslettera zawierającego treści informacyjne, marketingowe dotyczące portaluwww.konradtopolski.pl. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Funkcje kognitywne, nazywane także funkcjami poznawczymi, odnoszą się do procesów mentalnych związanych z poznawaniem, myśleniem, zapamiętywaniem, rozwiązywaniem problemów, logicznym rozumowaniem, uwagą, percepcją, językiem oraz innymi procesami związanymi z przetwarzaniem informacji i zdobywaniem wiedzy. Funkcje kognitywne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania umysłu i pozwalają na skuteczne przetwarzanie informacji, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i adaptowanie się do zmieniającego się otoczenia.

Przykładowe funkcje kognitywne:

  • Pamięć: Procesy związane z kodowaniem, przechowywaniem i odtwarzaniem informacji w pamięci długotrwałej.
  • Uwaga: Procesy związane z koncentracją, selekcją i kontrolą nad informacjami docierającymi do świadomości.
  • Myślenie: Procesy związane z generowaniem, analizowaniem i ocenianiem pomysłów, koncepcji, teorii i hipotez.
  • Percepcja: Procesy związane z interpretacją informacji sensorycznych pochodzących z otoczenia, takich jak dźwięki, obrazy, smaki czy zapachy.
  • Rozwiązywanie problemów: Procesy związane z identyfikowaniem, analizowaniem i rozwiązywaniem trudności i wyzwań poznawczych.
  • Język: Procesy związane z rozumieniem, produkowaniem i komunikowaniem się za pomocą języka, zarówno mówionego, jak i pisanego.
  • Funkcje wykonawcze: Procesy związane z kontrolowaniem, monitorowaniem i regulowaniem innych funkcji kognitywnych, takich jak uwaga, planowanie, organizowanie, inicjowanie akcji i kontrola impulsów.

Istnieje korelacja pomiędzy funkcjami kognitywnymi a sprawnością fizyczną. Badania naukowe wykazują, że regularna aktywność fizyczna może wpływać na poprawę funkcji kognitywnych, takich jak pamięć, uwaga, myślenie i funkcje wykonawcze.

Poprawa funkcji poznawczych: Badania wykazały, że regularna aktywność fizyczna może poprawiać funkcje poznawcze, takie jak pamięć epizodyczna, pamięć robocza, uwaga, funkcje wykonawcze oraz szybkość przetwarzania informacji.

Zmniejszenie ryzyka upośledzenia poznawczego: Regularna aktywność fizyczna może być związana z niższym ryzykiem wystąpienia upośledzenia poznawczego i choroby Alzheimera u starszych osób.

Lepsza zdolność przystosowawcza: Aktywność fizyczna może wpływać na zdolność przystosowawczą, co może ułatwić radzenie sobie z trudnościami i wyzwaniami poznawczymi.

Poprawa plastyczności mózgu: Badania sugerują, że aktywność fizyczna może wpływać na plastyczność mózgu, czyli zdolność do zmiany i adaptacji. Może to prowadzić do lepszej funkcji kognitywnych.

Redukcja stresu i poprawa samopoczucia: Regularna aktywność fizyczna może również pomóc w redukcji stresu, poprawie samopoczucia i ogólnym zdrowiu psychicznym, co może wpływać na lepsze funkcje kognitywne.

Wnioski? Ruch i aktywność fizyczna to nie tylko pożywka dla ciała i ducha, ale także dla umysłu! Rób podstawy! Dwa razy w tygodniu idź na siłownię. Dwa do trzech razy wykonaj trening cardio w strefie drugiej… a pozostały czas spożytkuj na rozciąganie, gry zespołowe lub inną formę aktywności, która sprawia Ci frajdę. Jeśli jeszcze możesz ją wykonywać w grupie (aspekt społeczny), to świetnie! Jeszcze jedna uwaga: przynajmniej raz w tygodniu pchnij swoje serce do maksimum możliwości. 😉

Twoje zdrowie!


  1. Ploughman M. Exercise is brain food: the effects of physical activity on cognitive function. Dev Neurorehabil. 2008 Jul;11(3):236-40. doi: 10.1080/17518420801997007. PMID: 18781504.

Gregory SM, Parker B, Thompson PD. Physical Activity, Cognitive Function, and Brain Health: What Is the Role of Exercise Training in the Prevention of Dementia? Brain Sciences. 2012; 2(4):684-708. https://doi.org/10.3390/brainsci2040684