Balans

Balans jest ważnym elementem sprawności fizycznej, zwłaszcza w kontekście zdolności utrzymania stabilności ciała i koordynacji ruchowej. Poprawa równowagi może przyczynić się do lepszej kontroli ruchu, zmniejszenia ryzyka upadków i urazów oraz zwiększenia wydajności w wielu aktywnościach fizycznych. Sprawność fizyczna jest szerokim pojęciem, obejmującym wiele różnych aspektów, takich jak siła, wytrzymałość, gibkość, szybkość, koordynacja i równowaga. […]

Balans Read More »